Mogu li se moje donacije smatrati poreznim odbitkom?

Zaklada CitizenGO je neprofitna organizacija sa sjedištem u Europskoj uniji (Španjolska). Kao dobrotvorna organizacija koja radi za javno dobro, donacije donirane Zakladi CitizenGO su priznate kao porezna olakšica ako živite u Španjolskoj, Poljskoj, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Belgiji ili Luksemburgu.

Prema poreznim stručnjacima koji su konzultirali European Foundation Centre (EFC) i mrežu Transnational Giving Europe (TGE) (vidi studiju "Oporezivanje prekogranične filantropije nakon slučajeva Persche i Stauffer") , te su zemlje primijenile pravilo Europske unije o nediskriminaciji za primjenu poreznih odbitaka za prekogranične donacije (vidi poglavlje 5.1, 36. stranica studije).

To znači da ako živite u jednoj od navedenih zemalja, vaša donacija CitizenGO zakladi (javno-dobrotvorna organizacija sa sjedištem u Španjolskoj) imate pravo na odbitak od poreza na dohodak, u skladu sa zakonima vaše zemlje.

Preporučujemo da se posavjetujte s lokalnim stručnjacima za porezne propise kako biste saznali više o postupku za korištenje poreznih odbitaka.